Sätter jobben främst

Arbetslösheten idag är högre än den var före såväl finanskrisen som rege-ringsskiftet hösten 2006 och var tredje person som saknar arbete är långtidsarbetslös, skriver riksdagsledamöter från Södra Älvsborg.

Målet för Socialdemokraternas ekonomiska politik är arbete åt alla. Vår största tillgång är alla människors inneboende vilja att arbeta. När fler jobbar och är med och bidrar växer den svenska ekonomin och människor utvecklas. När människor växer, växer Sverige. Därför säger vi: Jobben först!

Det går bra för Sverige. Den ekonomiska återhämtningen går snabbt, men trots en god ekonomisk utveckling har arbetslösheten tillåtits att bita sig fast. Arbetslösheten idag är högre än den var före såväl finanskrisen som regeringsskiftet hösten 2006 och var tredje person som saknar arbete är långtidsarbetslös.

Många av dem som idag saknar arbete, saknar också den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Samtidigt uppger många företag att de är i behov av att anställa.
Möjligheterna att komma vidare genom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har reducerats kraftigt under de gångna åren. Sedan hösten år 2006 har mer än hälften av platserna i yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning avskaffats. Det är också olyckligt att möjligheterna att läsa in gymnasiet på komvux har minskar kraftigt under de senaste åren.

Förr oss är det en central hållning att välutbildade människor är grundläggande för ett lands utveckling. Sverige ska konkurrera med höga förädlingsvärden, högt kunskapsinnehåll, forskning och innovationskraft – inte med låga löner och billiga produkter. Den bästa vägen till ett välavlönat jobb är god utbildning. Sverige ska vara bäst – inte billigast.

Arbetslösa ungdomar ska mötas av aktiva insatser. Aktivitetsförbudet, som innebär att arbetsförmedlingen inte får ge unga någon utbildningsinsats eller annan åtgärd under de tre första månaderna av arbetslöshet, ska avskaffas. Under de kommande åren kommer stora grupper som jobbar inom den offentliga sektorn att gå i pension. Om vi ska klara personalförsörjningen inom välfärden behövs breda insatser.

Viktigast är att ge anställda möjlighet till heltid och fast anställning, men insatser behöver även göras för att locka unga att välja en framtid inom välfärdsjobben genom till exempel traineeplatser och generationsväxlingsprogram. Vi kräver att regeringen återkommer med ett samlat program för att hantera den väntade bristen på personal som följer av de väntade pensionsavgångarna.

Sverige behöver en aktiv näringspolitik med en ambitiös innovationspolitik. Genom en nära samverkan mellan staten, näringslivet, de fackliga organisationerna och forskningen kan vi utveckla den kunskapsintensiva delen av ekonomin där Sverige har konkurrensfördelar. Nya branschprogram är en viktig del. En framåtsyftande näringspolitik ska främja samspelet mellan den konkurrenskraftiga industrin och tjänstesektorn i hela landet.

En tydlig reform, som bidrar till att göra det mer lönsamt att arbeta, är att vidga arbetsregionerna vilket bidrar till ökad sysselsättning och höjda löner. För att klara detta krävs en god infrastruktur och en fungerande bostadsförsörjning som gör det praktiskt möjligt att pendla till sitt arbete samt att flytta till jobb eller en ny studieort.
Sverige behöver ökade investeringar och ökat underhåll i såväl vägar, järnvägar och bostäder. Regeringens ambitioner är otillräckliga.

Vi socialdemokrater vill se en massiv satsning på det vi kallar värdeburen tillväxt. Ekonomin växer när människor växer. Välfärd och möjligheter ska komma alla till del. Ökade klyftor sänkta skatter och otrygghet ger inte fler jobb eller bättre ekonomisk utveckling och är inte svaret på Sveriges framtida utmaningar.

Phia Andersson (S)

Hans Olsson (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

riksdagsledamöter från Södra Älvsborg

Det här inlägget postades i BT, Nyheter, SvD och har märkts med etiketterna , . Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.